DCSC logo  
 
ABOUT-DCSC
DCSC/SDU
DCSC/AU
DCSC/AAU
DCSC/DTU
DCSC/KU
 
+Open all         -Close all
 
 

News: DCSC Bestyrelsesmøde -
Scientific Computing ressourcer tildeles

2007-05-14

DCSC's bestyrelse har afholdt møde den 1. maj 2007. På dagsorden var behandlingen af indkomne ansøgninger i forlængelse af "Opslag om ansøgning til Dansk Center for Scientific Computing, Ansøgningsfrist: 15. jan. 2007"

DCSC's sekretariat kan i forlængelse heraf oplyse, at DCSC har behandlet 28 ansøgninger, med et samlet ansøgningsbeløb, som overstiger DCSC's rådighedsbeløb mange gange. Ansøgningerne har gennemgående været af høj videnskabelig kvalitet, hvorfor det er beklageligt at DCSC ikke er i stand til at imødekomme flere ansøgninger.

Bestyrelsen kan på denne baggrund den 11. maj 2007 meddele sine beslutninger vedrørende tildeling af adgang til regnekraft og finansiel støtte i forbindelse med forskningsprojekter:

DCSC bevillinger, jf. opslag januar 2007

Sag

Ansøger (PI)

Bevilliget DKK

CPU-0107-01

Rasmus Jakobsen, raj@er.dtu.dk

Frie ressourcer

CPU-0107-02

Mads Peter Sørensen, M.P.Soerensen@mat.dtu.dk

Frie ressourcer

CPU-0107-03

Lars Ramkilde Knudsen, lars@ramkilde.com

250.000

CPU-0107-04

Jens Starke, j.starke@mat.dtu.dk

Frie ressourcer

CPU-0107-05

Kasper P. Jensen, kpj@kemi.dtu.dk

100.000

CPU-0107-06

Anders H. Nielsen, anders.h.nielsen@risoe.dk

700.000

CPU-0107-07

Mathias Stolpe, M.stolpe@mat.dtu.dk

250.000

CPU-0107-08

Peter Røgen, Peter.Roegen@mat.dtu.dk

Frie ressourcer

CPU-0107-09

Åke Nordlund, aake@astro.ku.dk

1.800.000

CPU-0107-11

Peter Uhd Jepsen, Jepsen@com.dtu.dk

Frie ressourcer

CPU-0107-12

Andrei Lavrinenko, ala@com.dtu.dk

Frie ressourcer

HDW-0107--01

Gert Frølund, gfp@es.aau.dk

1.000.000

HDW-0107--02

Jens Nørkær Sørensen, jns@mek.dtu.dk

1.700.000

HDW-0107--05

Niels E. Christensen, nec@phys.au.dk

1.000.000

HDW-0107--07

Thomas Bligaard, bligaard@fysik.dtu.dk

1.000.000

HDW-0107--08

John Renner Hansen, renner@nbi.dk

1.600.000

HDW-0107--09

Bent Jesper Christensen, bjchristensen@econ.au.dk

400.000

HDW-0107--11

Anders Bøglum, anders@humgen.au.dk

Frie ressourcer

HDW-0107--12

Poul Jørgensen, pou@chem.au.dk

1.400.000

HDW-0107--13

Ove Christiansen, ove@chem.au.dk

800.000

HDW-0107--14

Kurt V. Mikkelsen, kmi@theory.ki.ku.dk

1.000.000

HDW-0107--15

Søren Brunak, brunak@cbs.dtu.dk

1.000.000

Total

 

14.000.000

"Frie ressourcer" betyder at regnetid er tildelt på et af DCSC's regionale driftscentre, hvor effektueringen vil ske i samarbejde mellem ansøgeren, de regionale DCSC driftscentre og DCSC's sekretariat.

DCSC's sekretariat vil i nær fremtid fremsende bevillingsbreve.

Protokollat fra DCSC's bestyrelsesmøde 2007-05-01 kan hentes her:
Protokollat_-_DCSC_Bestyrelsesmoede_2007-05-01.pdf