DCSC logo  
 
ABOUT-DCSC
DCSC/SDU
DCSC/AU
DCSC/AAU
DCSC/DTU
DCSC/KU
 
+Open all         -Close all
 
 

Dansk Center for Scientific Computing (DCSC)

Supercomputer regnekraft og Grid-infrastruktur til dansk forskning

DCSC er en national forsknings infrastruktur under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som leverer regnekraft (Scientific eller High Performance Computing) samt Grid infrastruktur til danske forskningsgrupper som arbejder med videnskabelige beregninger, simulering og modlering. Læs mere (kun på engelsk) om...:

Beregninger tæt på laboratoriet

DCSC's strategi er baseret på en decentral tilgang til regnekraft, hvor en central bestyrelse og administration har etableret decentrale driftscentre ved de store danske universiteter. Opbygningen af dansk scientific computing infrastruktur sker gennem regelmæssige opslag, hvor der tilbydes støtte til forskergrupper som har brug for regnekraft. Det er forskerne selv, rådgivet af DCSC, som bestemmer hvilke ressourcer der skal anskaffes og hvordan de skal benyttes.

 

Har du brug for Supercomputing?

Alle førstegangsbrugere kan når som helst søge om adgang til DCSC's frie HPC ressourcer.

scientific illustration

Et universitetskonsortium

DCSC er finansieret som et konsortium af universiteter sammen med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Medfinansieringen fra universiteterne har typisk været på ca. 50 % til computerlokaler og drift (strøm og køling), samt til lønninger til systemadministratorer. DCSC bevillinger dækker typisk hardwareudgifterne. Læs mere (kun på engelsk) om...:

This page and the rest of the website is available in english: dansk flag